یکشنبه 22 مهر 1386
تیم استقلال با گل دقیقه ی ۵۷ از پرسپولیس جلو افتاد.