دوشنبه 23 مهر 1386

سرانجام شصت و سومین شهرآورد (داربی) پایتخت با نتیجه ی مساوی ۱-۱ خانمه یافت.

روانخواه در دقیقه ی ۵۷ برای استقلال و محسن خلیلی در دقیقه ی ۸۴ برای پرسپولیس گل زدند.