جمعه 25 بهمن 1387

با کلیک بر روی ادامه‌ی مطلب می‌توانید بازی‌های استقلال و پرسپولیس را در ماه‌های مختلف سال مشاهده کنید...

آمار بازی‌های استقلال و پرسپولیس در ماه‌های مختلف سال

فروردین

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
11347/1/1600علی دانایی‌فردپرویز دهداری
91351/1/302رایکوفآلن راجرز
451378/1/2011ناصر حجازیعلی پروین
621386/1/1011عبدالصمد مرفاویمصطفی دنیزلی
641387/1/1511فیروز کریمیافشین قطبی
      

 

اردیبهشت

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
161354/2/531رایکوفهمایون بهزادی
201356/2/1830جگیچمنصور امیر آصفی
521381/2/1900منصور پورحیدریعلی پروین
      
      
      

 

خرداد

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
71350/3/281( 3)1 (0)رایکوفحسین فکری
111352/3/2510رایکوفآلن راجرز
141353/3/410رایکوفهمایون بهزادی
271365/3/2503عباس رضویعلی پروین
321369/3/421منصور پورحیدریعلی پروین
361371/3/810منصور پورحیدریعلی پروین
541382/3/2312منصور پورحیدریعلی پروین
      

 

تیر

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
231359/4/1300منصور پورحیدریمهراب شاهرخی
431376/4/2003ناصر حجازیحمید درخشان
461378/4/2012سکو موروخوفعلی پروین
      
      
      

 

مرداد

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
31348/5/3131علی دانایی‌فردپرویز دهداری
401374/5/631منصور پورحیدرییورگن گده
      
      
      
      

 

شهریور

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
11347/1/1600علی دانایی‌فردپرویز دهداری
121352/6/1606رایکوفآلن راجرز
291367/6/1811غلامحسین مظلومیعلی پروین
      
      
      

 

مهر

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
51349/7/332رایکوفحسین فکری
171354/7/2502رایکوفعزت‌الله وطنخواه
191355/7/211رایکوفکونوف
241360/7/1600حسن عضدیمهراب شاهرخی
261362/7/1510منصور پورحیدریعلی پروین
281366/7/100منصور پورحیدریعلی پروین
471378/7/200سکو موروخوفعلی پروین
551382/7/2521امیر قلعه‌نوییوینگو بگوویچ
631386/7/2211ناصر حجازیافشین قطبی
651387/7/1211امیر قلعه‌نوییافشین قطبی

 

آبان

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
221358/8/251 ('75)0 ('75)عباس رضویمهراب شاهرخی
441377/8/2201ناصر حجازیعلی پروین
571383/8/100امیر قلعه‌نوییراینل زوبل
591384/8/1410امیر قلعه‌نوییعلی پروین
611385/8/1212عبدالصمد مرفاویمصطفی دنیزلی
      

 

آذر

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
11347/1/1600علی دانایی‌فردپرویز دهداری
131352/9/1811رایکوفآلن راجرز
151353/9/2712رایکوفآلن راجرز
211356/9/1812جگیچمهراب شاهرخی
311368/9/1701منصور پورحیدریعلی پروین
      

 

دی

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
21347/10/2000علی دانایی‌فردپرویز دهداری
61349/10/271 (3)1 (0)رایکوفحسین فکری
251361/10/1711ناصر حجازیعلی پروین
331369/10/2811منصور پورحیدریعلی پروین
371371/10/1100بیژن ذوالفقارنسبعلی پروین
381373/10/302 (3)2 (0)نصرالله عبداللهیحمید درخشان
411374/10/800منصور پورحیدریاستانکو پابلوکویچ
491379/10/922منصور پورحیدریعلی پروین
511380/10/2811منصور پورحیدریعلی پروین
531381/10/2011رولند کخعلی پروین

 

بهمن

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
41348/11/171 (3)0علی دانایی‌فردرجب‌علی فرامرزی
81350/11/1514رایکوفآلن راجرز
341370/11/400منصور پورحیدریعلی پروین
391373/11/700نصرالله عبداللهیحمید درخشان
561382/11/311امیر قلعه‌نوییوینگو بگوویچ
661387/11/25؟؟امیر قلعه‌نوییوینگادا

 

اسفند

شماره‌ی دربیتاریخاستقلالپرسپولیسمربی استقلالمربی پرسپولیس
101351/12/1120رایکوفآلن راجرز
181354/12/2702رایکوفعزت الله وطنخواه
301367/12/190 (2)0 (4)غلامحسن مظلومیعلی پروین
351370/12/1520منصور پورحیدریعلی پروین
481378/12/802منصور پورحیدریعلی پروین
501379/12/510منصور پورحیدریعلی پروین
581383/12/732امیر قلعه‌نوییراینل زوبل
601384/12/1900امیر قلعه‌نوییآری‌هان