شنبه 25 مهر 1388

لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور، پنج‌شنبه 16/7/1388 آغاز شد و روز گذشته نیز هفته‌ی دوم آن به پایان رسید: 

نتایج هفته‌ی اول: 

گروه الف:  

1-1* مس رفسنجان 1-0 سپاهان نوین اصفهان 

1-2 *شهرداری بندرعباس 2-0 شموشک نوشهر 

1-3* پیام مشهد - پیام شیراز (تعلیق پیام) 

1-4* ایرانجوان بوشهر 3-1 داماش لرستان 

1-5* کاوه تهران 1-1 اتکا گرگان 

1-6* صنعت نفت آبادان 1-0 شاهین اهواز 

1-7* شهرداری تبریز 3-1 تربیت یزد 

گروه ب: 

2-1* آلومینیوم هرمزگان 1-0 گل‌گهر سیرجان 

2-2* شن‌سا اراک 3-2 گسترش فولاد تبریز 

2-3* پتروشیمی تبریز 1-1 مس سرچشمه 

2-4* شیرین‌فراز کرمانشاه 1-1 برق شیراز 

2-5* کوثر لرستان 0-3 داماش گیلان 

2-6* فولاد نوین اهواز 0-0 نفت تهران 

2-7* مهرکام پارس تهران 1-3 نساجی مازندران 

نتایج هفته‌ی دوم: 

گروه الف: 

1-8* شهرداری بندرعباس 1-0 مس رفسنجان 

1-9* پیام شیراز 2-2 سپاهان نوین اصفهان 

1-10* شموشک نوشهر 1-1 ایرانجوان بوشهر 

1-11* اتکا گرگان - پیام مشهد (تعویق پیام)

1-12* داماش لرستان 1-2 صنعت نفت آبادان 

1-13* تربیت یزد 4-1 کاوه تهران 

1-14* شاهین اهواز 1-2 شهرداری تبریز 

گروه ب: 

2-8* شن‌سا اراک 0-1 آلومینیوم هرمزگان 

2-9* مس سرچشمه 1-0 گل‌گهر سیرجان 

2-10* گسترش فولاد تبریز 2-2 شیرین‌فراز کرمانشاه 

2-11* داماش گیلان 2-1 پتروشیمی تبریز 

2-12* برق شیراز 2-1 فولاد نوین اهواز 

2-13* نساجی مازندران 0-0 کوثر لرستان 

2-14* نفت تهران 1-0 مهرکام پارس تهران 

جدول‌ها در ادامه... 

جدول رده‌بندی گروه الف:

تیمبازیبردمساویباختزدهخوردهامتیاز
1شهرداری تبریز2200526
2شهرداری بندرعبّاس2200306
3صنعت نفت آبادان2200316
4ایرانجوان بوشهر2110424
5تریبت بدنی یزد2101543
6مس رفسنجان2101113
7پیام مخابرات شیراز1010221
8اتکا گرگان1010111
9سپاهان نوین اصفهان2011231
10شموشک نوشهر2011131
11کاوه تهران2011251
12پیام مشهد0000000
13شاهین اهواز2002130
14داماش ایرانیان2002250
 

جدول رده‌بندی گروه ب: 

تیمبازیبردمساویباختزدهخوردهامتیاز
1داماش گیلان2200516
2آلومینیوم هرمزگان2200206
3نسّاجی مازندران2110314
4برق شیراز2110324
5مس سرچشمه2110214
6نفت تهران2110104
7صنایع اراک2101333
8شیرین فراز کرمانشاه2020332
9فولاد گستر تبریز2011451
10پتروشیمی تبریز2011231
11فولاد نوین اهواز2011121
12کوثر لرستان2011031
13گل گهر سیرجان2002020
14مهرکام پارس تهران2002140