شنبه 30 آبان 1388

مسابقات انتخابی جام جهانی در منطقه‌ی آفریقا، حکم انتخابی جام ملّت‌های 2010 این قاره را نیز داشت. 

بر این اساس، این مسابقات که با حضور 16 تیم برگزار می‌شود، تیم‌های اوّل تا سوم گروه‌های پنج‌گانه‌ی مسابقات انتخابی را شامل می‌شود. (البته باضافه‌ی تیم میزبان - آنگولا) 

گروه‌بندی تیم‌ها به شرح زیر می‌باشد: 

گروه 1: نیجریه - مصر - بنین - موزامبیک 

گروه 2: کامرون - گابون - تونس - زامبیا 

گروه 3: الجزایر - مالی - آنگولا - مالاوی 

گروه 4: ساحل عاج - غنا - بورکینافاسو - توگو