شنبه 30 آبان 1388

پیش از این شناسنامه لیگ قهرمانان را به خدمتتان رساندیم. 

امّا حالا آمار عملکرد کشورها را به اطلاعتان می رسانیم: 

در رده بندی کلی تیم های عربستانی موفق به کسب بیشترین امتیاز شدند. 

جدول کامل رده بندی به شکل زیر است. (البته بعضی از بازی ها، بین تیم هایی از یک کشور برگزار شدند؛ مثل بازی تیمهای الاتحاد و الشباب عربستان که هم نتیجه برد و هم نتیجه باخت ثبت شده است): 

کشوربازیبردمساویباختزدهخوردهامتیاز
عربستان331986693065
ژاپن341969724463
کره‌ی جنوبی3417611604657
ازبکستان18945222531
چین247710292728
ایران246810303226
قطر16547202819
امارات222713204513
استرالیا13337112412
اندونزی61057243
سنگاپور60154191
 

بقیه در ادامه... 

اما برای مقایسه ی بهتر کشورها میتوان از عملکرد مرحله ی گروهی آنها استفاده کرد: 

(با توجه به این که مرحله ی گروهی در دو منطقه ی شرق و غرب برگزار شد، جداول این دو منطقه جداگانه ارائه می شود. 

غرب آسیامرحله‌ی گروهی
کشوربازیبردمساویباختزدهخوردهامتیاز
عربستان241563511951
ایران23689303126
ازبکستان12633141421
قطر11425152114
امارات222713204513
 

شرق آسیامرحله‌ی گروهی
کشوربازیبردمساویباختزدهخوردهامتیاز
ژاپن241554532150
کره‌ی جنوبی241248373240
چین247710292728
استرالیا12336111812
اندونزی61057243
سنگاپور60154191