جمعه 25 دی 1388

نتایج و برنامه‌ی مرحله‌ی گروهی: 

گروه 1: 

آنگولا 4-4 مالی (20/10/1388)
مالاوی 3-0 الجزایر (21/10/1388)

مالی ۰-۱ الجزایر (24/10/1388)

آنگولا ۲-۰ مالاوی (24/10/1388)

آنگولا - الجزایر (28/10/1388)

مالی - مالاوی (28/10/1388)

گروه 2: 

ساحل عاج 0-0 بورکینافاسو (21/10/1388)

غنا - توگو (21/10/1388) (توگو انصراف داد) 

ساحل عاج - غنا (25/10/1388)

بورکینافاسو - توگو (25/10/1388) (توگو انصراف داد) 

بورکینافاسو - غنا (29/10/1388)

ساحل عاج - توگو (29/10/1388) (توگو انصراف داد) 

گروه 3: 

مصر ۳-۱ نیجریه (22/10/1388)

موزامبیک ۲-۲ بنین (22/10/1388)

نیجریه - بنین (26/10/1388)

مصر - موزامبیک (26/10/1388)

مصر - بنین (30/10/1388)

نیجریه - موزامبیک (30/10/1388)

گروه 4: 

کامرون ۰-۱ گابون (23/10/1388)

زامبیا ۱-۱ تونس (23/10/1388)

گابون - تونس (27/10/1388)

کامرون - زامبیا (27/10/1388)

گابون - زامبیا (1/11/1388)

کامرون - تونس (1/11/1388)