چهارشنبه 28 بهمن 1388

مرحله‌ی یک‌شانزدهم نهایی 

شنبه 1/12/1388 

2-17* سپاهان اصفهان - صنعتی کاوه تهران (صباباطری قم)  

پنج‌شنبه 6/12/1388

2-8* داماش گیلان - مقاومت سپاسی شیراز (گسترش فولاد تبریز) 

جمعه 7/12/1388

2-6* ذوب‌آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان (شاهین بوشهر) 

مرحله‌ی یک‌هشتم نهایی 

جمعه 7/12/1388 

2-22* مس رفسنجان - ابومسلم مشهد (برنده‌ی بازی 2-2۱) 

2-23* پتروشیمی تبریز - برق شیراز (برنده‌ی بازی 2-24) 

2-24* پرسپولیس تهران - آلومینیوم هرمزگان (برنده‌ی بازی 2-23) 

شنبه 8/12/1388 

2-25* مس کرمان - ملوان انزلی (برنده‌ی بازی 2-26) 

یک‌شنبه 9/12/1388

2-19* استقلال تهران - استیل آذین (برنده‌ی بازی 2-20)  

متعاقباً اعلام می‌شود

2-20* شاهین بوشهر - برنده‌ی بازی 2-6 (برنده‌ی بازی 2-19)

2-21* گسترش فولاد تبریز - برنده‌ی بازی 2-8 (برنده‌ی بازی 2-22)

2-26* برنده‌ی بازی 2-17 - صباباطری قم (برنده‌ی بازی 2-25)