جمعه 27 فروردین 1389

غرب آسیا - روزپنجم:

کشوربازیبردمساویباختزدهخوردهامتیاز
ایران4202446
امارات4202786
قطر2110424
ازبکستان2110434
عربستان4022242
 

غرب آسیا - تا روز پنجم: 

کشوربازیبردمساویباختزدهخوردهامتیاز
ایران201055302135
عربستان20956382532
قطر10523201617
ازبکستان10514131416
امارات203314194412
 

شرق آسیا - روز پنجم:

کشوربازیبردمساویباختزدهخوردهامتیاز
ژاپن44009312
کره‌ی جنوبی4112954
سنگاپور1100213
استرالیا2020002
چین4013361
اندونزی1001080
 

شرق آسیا - تا روز پنجم:

کشوربازیبردمساویباختزدهخوردهامتیاز
کره‌ی جنوبی201424361344
ژاپن201226372038
چین204313212515
استرالیا1042471014
سنگاپور51134104
اندونزی50052290