شنبه 30 آبان 1388

مسابقات انتخابی جام جهانی در منطقه‌ی آفریقا، حکم انتخابی جام ملّت‌های 2010 این قاره را نیز داشت. 

بر این اساس، این مسابقات که با حضور 16 تیم برگزار می‌شود، تیم‌های اوّل تا سوم گروه‌های پنج‌گانه‌ی مسابقات انتخابی را شامل می‌شود. (البته باضافه‌ی تیم میزبان - آنگولا) 

گروه‌بندی تیم‌ها به شرح زیر می‌باشد: 

گروه 1: نیجریه - مصر - بنین - موزامبیک 

گروه 2: کامرون - گابون - تونس - زامبیا 

گروه 3: الجزایر - مالی - آنگولا - مالاوی 

گروه 4: ساحل عاج - غنا - بورکینافاسو - توگو 

سه‌شنبه 9 بهمن 1386

غنا، گینه، ساحل عاج و مصر چهار تیمی هستند که صعودشان به مرحله‌ی یک چهارم نهایی جام ملّت‌های آفریقا مسجل شده است.

گروه ۱

یک‌شنبه ۳۰/۱۰/۱۳۸۶

غنا ۲-۱ گینه

دوشنبه ۱/۱۱/۱۳۸۶

نامیبیا ۱-۵ مراکش

پنج‌شنبه ۴/۱۱/۱۳۸۶

گینه ۳-۲ مراکش

غنا ۱-۰ نامیبیا

دوشنبه ۸/۱۱/۱۳۸۶

غنا ۲-۰ مراکش

گینه ۱-۱ نامیبیا

تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
غنا ۳ ۳ ۰ ۰ ۵ ۱ ۴+ ۹
گینه ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۵ ۰ ۴
مراکش ۳ ۱ ۰ ۲ ۷ ۶ ۱+ ۳
نامبیا ۳ ۰ ۱ ۲ ۲ ۷ ۵- ۱

گروه ۲

دوشنبه ۱/۱۱/۱۳۸۶

نیجریه ۰-۱ ساحل عاج

مالی ۱-۰ بنین

جمعه ۵/۱۱/۱۳۸۶

ساحل عاج ۴-۱ بنین

نیجریه ۰-۰ مالی

سه‌شنبه ۹/۱۱/۱۳۸۶

نیجریه - بنین

ساحل عاج - مالی

تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
ساحل عاج ۲ ۲ ۰ ۰ ۵ ۱ ۴+ ۶
مالی ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱+ ۴
نیجریه ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱- ۱
بنین ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۵ ۴- ۰

گروه ۳

سه‌شنبه ۲/۱۱/۱۳۸۶

مصر ۴-۲ کامرون

سودان ۰-۳ زامبیا

شنبه ۶/۱۱/۱۳۸۶

کامرون ۵-۱ زامبیا

مصر ۳-۰ سودان

چهار‌شنبه ۱0/۱۱/۱۳۸۶

مصر - زامبیا

کامرون - سودان

تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
مصر ۲ ۲ ۰ ۰ ۷ ۲ ۵+ ۶
کامرون ۲ ۱ ۰ ۱ ۷ ۵ ۲+ ۳
زامبیا ۲ ۱ ۰ ۱ ۴ ۵ ۱- ۳
سودان ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۶ ۶- ۰

گروه 4

چهارشنبه 3/11/1386

تونس ۲-۲ سنگال

آفریقای جنوبی ۱-۱ آنگولا

یک‌شنبه 7/11/1386

سنگال ۱-۳ آنگولا

تونس ۳-۱ آفریقای جنوبی

پنج‌شنبه 11/11/1386

تونس - آنگولا

سنگال - آفریقای جنوبی

تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
تونس ۲ ۱ ۱ ۰ ۵ ۳ ۲+ ۴
آنگولا ۲ ۱ ۱ ۰ ۴ ۲ ۲+ ۴
سنگال ۲ ۰ ۱ ۱ ۳ ۵ ۲- ۱
آفریقای جنوبی ۲ ۰ ۱ ۱ ۲ ۴ ۲- ۱

مرحله‌ی یک چهارم نهایی

یک‌شنبه ۱۴/۱۱/۱۳۸۶

غنا - تیم دوم گروه ۲

تیم اول گروه ۲ - گینه

دوشنبه ۱۵/۱۱/۱۳۸۶

تیم اول گروه ۳ - تیم دوم گروه ۴

تیم اول گروه ۴ - تیم دوم گروه ۳

مرحله‌ی نیمه نهایی

پنج‌شنبه ۱۸/۱۱/۱۳۸۶

برنده‌ی بازی اول یک چهارم - برنده‌ی بازی چهارم یک چهارم

برنده‌ی بازی دوم یک چهارم - برنده‌ی بازی سوم یک‌چهارم

رده‌بندی

شنبه ۲۰/۱۱/۱۳۸۶

بازنده‌ی بازی اول نیمه نهایی - بازنده‌ی بازی دوم نیمه‌نهایی

فینال

یک‌شنبه ۲۱/۱۱/۱۳۸۶

برنده‌ی بازی اول نیمه نهایی - برنده‌ی بازی دوم نیمه نهایی

شنبه 6 بهمن 1386

در دور دوم مرحله‌ی گروهی جام ملّت‌های آفریقا که در کشور غنا در حال برگزاری است از گروه ۱: تیم میزبان و از گروه ۲: ساحل عاج صعودشان به مرحله‌ی بعد مسجل شد.

گروه ۱

یک‌شنبه ۳۰/۱۰/۱۳۸۶

غنا ۲-۱ گینه

دوشنبه ۱/۱۱/۱۳۸۶

نامیبیا ۱-۵ مراکش

پنج‌شنبه ۴/۱۱/۱۳۸۶

گینه ۳-۲ مراکش

غنا ۱-۰ نامیبیا

گروه ۲

دوشنبه ۱/۱۱/۱۳۸۶

نیجریه ۰-۱ ساحل عاج

مالی ۱-۰ بنین

جمعه ۵/۱۱/۱۳۸۶

ساحل عاج ۴-۱ بنین

نیجریه ۰-۰ مالی

گروه ۳

سه‌شنبه ۲/۱۱/۱۳۸۶

مصر ۴-۲ کامرون

سودان ۰-۳ زامبیا

شنبه ۶/۱۱/۱۳۸۶

کامرون - زامبیا

مصر - سودان

گروه 4

چهارشنبه 3/11/1386

تونس ۲-۲ سنگال

آفریقای جنوبی ۱-۱ آنگولا

یک‌شنبه 7/11/1386

سنگال - آنگولا

تونس - آفریقای جنوبی

سه‌شنبه 2 بهمن 1386

در بازی‌های گروه ۱ و ۲ جام ملت‌های آفریقا، که در کشور غنا در حال برگزاری است، تا کنون نتایج زیر به دست آمده است:

گروه ۱

یک‌شنبه ۳۰/۱۰/۱۳۸۶

غنا ۲-۱ گینه

دوشنبه ۱/۱۱/۱۳۸۶

نامیبیا ۱-۵ مراکش

گروه ۲

دوشنبه ۱/۱۱/۱۳۸۶

نیجریه ۰-۱ ساحل عاج

مالی ۱-۰ بنین

گروه ۳

سه‌شنبه ۲/۱۱/۱۳۸۶

مصر - کامرون

سودان - زامبیا

گروه 4

چهارشنبه 3/11/1386

تونس - سنگال

آفریقای جنوبی - آنگولا

یکشنبه 30 دی 1386

مسابقات جام ملت‌های آفریقا از امروز با شرکت ۱۶ تیم در ۴ گروه ۴ تیمی در غنا برگزار می‌شود.

برنامه‌ی این تورنمنت:

گروه ۱

یک‌شنبه ۳۰/۱۰/۱۳۸۶

غنا - گینه

دوشنبه ۱/۱۱/۱۳۸۶

نامیبیا - مراکش

پنج‌شنبه ۴/۱۱/۱۳۸۶

گینه - مراکش

غنا - نامیبیا

دوشنبه ۸/۱۱/۱۳۸۶

غنا - مراکش

گینه - نامیبیا

گروه ۲

دوشنبه ۱/۱۱/۱۳۸۶

نیجریه - ساحل عاج

مالی - بنین

جمعه ۵/۱۱/۱۳۸۶

ساحل عاج - بنین

نیجریه - مالی

سه‌شنبه ۹/۱۱/۱۳۸۶

نیجریه - بنین

ساحل عاج - مالی

گروه ۳

سه‌شنبه ۲/۱۱/۱۳۸۶

مصر - کامرون

سودان - زامبیا

شنبه ۶/۱۱/۱۳۸۶

کامرون - زامبیا

مصر - سودان

چهار‌شنبه ۱0/۱۱/۱۳۸۶

مصر - زامبیا

کامرون - سودان

گروه 4

چهارشنبه 3/11/1386

تونس - سنگال

آفریقای جنوبی - آنگولا

یک‌شنبه 7/11/1386

سنگال - آنگولا

تونس - آفریقای جنوبی

پنج‌شنبه 11/11/1386

تونس - آنگولا

سنگال - آفریقای جنوبی

مرحله‌ی یک چهارم نهایی

یک‌شنبه ۱۴/۱۱/۱۳۸۶

تیم اول گروه ۱ - تیم دوم گروه ۲

تیم اول گروه ۲ - تیم دوم گروه ۱

دوشنبه ۱۵/۱۱/۱۳۸۶

تیم اول گروه ۳ - تیم دوم گروه ۴

تیم اول گروه ۴ - تیم دوم گروه ۳

مرحله‌ی نیمه نهایی

پنج‌شنبه ۱۸/۱۱/۱۳۸۶

برنده‌ی بازی اول یک چهارم - برنده‌ی بازی چهارم یک چهارم

برنده‌ی بازی دوم یک چهارم - برنده‌ی بازی سوم یک‌چهارم

رده‌بندی

شنبه ۲۰/۱۱/۱۳۸۶

بازنده‌ی بازی اول نیمه نهایی - بازنده‌ی بازی دوم نیمه‌نهایی

فینال

یک‌شنبه ۲۱/۱۱/۱۳۸۶

برنده‌ی بازی اول نیمه نهایی - برنده‌ی بازی دوم نیمه نهایی

<<    1       2