شنبه 30 آبان 1388

شناسنامه‌ی مسابقات: 

نام تورنمنت: انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی (FIFA World Cup 2010 South Africa Qualification) 

تاریخ آغاز: شنبه 25/8/2007 (3/6/1386)

تاریخ پایان: چهارشنبه 18/11/2009 (27/8/1388) 

مدت برگزاری: ۸۱۶ روز

تعداد تیم‌ها: ۲۰۴ تیم 

تعداد بازی‌های برگزار شده: ۹۱۸ بازی

مشخصات تیم‌ها: کشورهای عضو فیفا

تعداد تیم‌های صعودکننده: 31 تیم + آفریقای جنوبی (میزبان)

طریقه‌ی انجام بازی‌ها: 

از هر منطقه تعداد مشخصی تیم جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند. 

اروپا (13 تیم) - آمریکای جنوبی (4.5 تیم) - آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب (3.5 تیم) -آفریقا (1+5 تیم) - آسیا (4.5 تیم) - اقیانوسیه (0.5 تیم)

پرگل‌ترین بازی: فیجی 16-0 تووالو (اقیانوسیه: مرحله‌ی گروهی مرحله‌ی اوّل؛ 25/8/2007) 

گل‌های به ثمر رسیده: 2281 گل 

میانگین گل در هر بازی: 2.48 گل در هر بازی 

جمعه 29 آبان 1388

شناسنامه‌ی مسابقات: 

نام تورنمنت: انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی - منطقه‌ی اقیانوسیه (FIFA World Cup 2010 South Africa Qualification - Oceania) 

تاریخ آغاز: شنبه 25/8/2007 (3/6/1386)

تاریخ پایان: چهارشنبه 18/11/2009 (27/8/1388) 

مدت برگزاری: ۸۱۶ روز

تعداد تیم‌ها: 11 تیم 

تعداد بازی‌های برگزار شده: 36 بازی + 2 بازی پلی‌آف

مشخصات تیم‌ها: کشورهای عضو اواف‌سی

تعداد تیم‌های صعودکننده: 0.5 تیم

طریقه‌ی انجام بازی‌ها: 

به جز نیوزلند، تیم‌ها در مسابقات جام ملّت‌های کشورهای اقیانوس اطلس، شرکت داشتند. که در پایان این مسابقات 3 تیم برتر به مرحله‌ی دوم انتخابی جام جهانی و مسابقات جام ملّت‌های اقیانوسیه راه یافتند. 

در این مرحله نیوزلند نیز به جمع 3 تیم اضافه شد و به شکل دوره‌ای با هم به رقابت پرداختند تا در پایان تیم اوّل علاوه بر کسب عنوان قهرمانی جام ملّت‌های اقیانوسیه، سهمیه‌ی 0.5 قاره را نیز برای حضور در جام جهانی کسب کند. 

کشور قهرمان در یک بازی رفت و برگشت با تیم پنجم آسیا، برای کسب سهمیه‌ی جام جهانی به رقابت پرداخت.

کشور صعودکرده: (تاریخ صعود): 

نیوزلند (18/11/2009)

پرگل‌ترین بازی: فیجی 16-0 تووالو (مرحله‌ی گروهی مرحله‌ی اوّل؛ 25/8/2007) 

جمعه 29 آبان 1388

شناسنامه‌ی مسابقات: 

نام تورنمنت: انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی - منطقه‌ی آفریقا (FIFA World Cup 2010 South Africa Qualification - Africa) 

تاریخ آغاز: یک‌شنبه ۱۴/۱۰/۲۰۰۷ (۲۲/۷/۱۳۸۶)

تاریخ پایان: چهارشنبه 18/11/2009 (27/8/1388) 

مدت برگزاری: 766 روز

تعداد تیم‌ها: 53 تیم 

تعداد بازی‌های برگزار شده: 268 بازی

مشخصات تیم‌ها: کشورهای عضو سی‌ای‌اف  

تعداد تیم‌های صعودکننده: 1+5 تیم (تیم میزبان جام جهانی)

طریقه‌ی انجام بازی‌ها:

53 تیم حاضر بر اساس رنکینگ فیفا رتبه‌بندی شدند. 

با توجه به انصراف تیم‌های «آفریقای مرکزی» و «سائوتومه و پرنسیپ» در مرحله‌ی اول تیم‌های 46 تا 53 (بجز دو تیم انصراف داده:‌ 6 تیم) به شکل حذفی با هم دیدار کردند تا 3 تیم جواز حضور در مرحله‌ی دوم را به دست آورند.

در مرحله‌ی دوم تیم‌های 1 تا 45 باضافه‌ی 3 تیم راه‌یافته از مرحله‌ی اول (جمعاً 48 تیم) در 12 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. در پایان این مرحله، 12 تیم سرگروه به مرحله‌ی سوم راه یافتند. از بین 12تیم دوم نیز، 8 تیم برتر به مرحله‌ی سوم صعود کردند.

در مرحله‌ی سوم، 20 تیم حاضر در 5 گروه 4 تیمی تقسیم شدند؛ در پایان 5 تیم سرگروه به جام جهانی صعود کردند.

کشورهای صعودکرده: (به ترتیب تاریخ صعود): 

آفریقای جنوبی (میزبان) - غنا (6/9/2009) - ساحل عاج (10/10/2009) - کامرون (14/11/2009) - نیجریه (14/11/2009) - الجزایر (18/11/2009)

پرگل‌ترین بازی: مالاوی 8-1 جیبوتی (گروه 12 مرحله‌ی دوم؛ 31/5/2009)

جمعه 29 آبان 1388

شناسنامه‌ی مسابقات: 

نام تورنمنت: انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی - منطقه‌ی آمریکای شمالی، مرکزی و حوزه‌ی دریای کارائیب (FIFA World Cup 2010 South Africa Qualification - North, Central America & Caribbean) 

تاریخ آغاز: چهارشنبه 6/2/2008 (17/11/1386)

تاریخ پایان: چهارشنبه 18/11/2009 (27/8/1388) 

مدت برگزاری: 651 روز

تعداد تیم‌ها: 35 تیم 

تعداد بازی‌های برگزار شده: 109 بازی + 2 بازی پلی‌آف

مشخصات تیم‌ها: کشورهای عضو کونکاکاف

تعداد تیم‌های صعودکننده: 3.5 تیم

طریقه‌ی انجام بازی‌ها:

35 تیم حاضر بر اساس رنکینگ فیفا رتبه‌بندی شدند. 

در مرحله‌ی اول، تیم‌های 14 تا 35 (22 تیم) به شکل حذفی با هم دیدار کردند تا 11 تیم به مرحله‌ی دوم صعود کنند. 

در مرحله‌ی دوم، 11 تیم راه‌یافته از مرحله‌ی اوّل باضافه‌ی تیم‌های 1 تا 13، (جمها 24 تیم) به شکل حذفی با هم بازی کردند تا 12 تیم به مرحله‌ی سوم صعود کنند. 

در مرحله‌ی سوم، 12 تیم راه‌یافته از مرحله‌ی دوم، در 3 گروه 4 تیمی تقسیم شدند و در پایان این مرحله، از هر گروه دو تیم به مرحله‌ی چهارم راه یافتند. 

درمرحله‌ی چهارم 6 تیم راه‌یافته از مرحله‌ی سوم به شکل دوره‌ای با هم دیدار کردند تا در نهایت تیم‌های اوّل تا سوم به طور مستقیم به جام جهانی صعود کردند. 

تیم چهارم این منطقه در یک بازی رفت و برگشت با تیم پنجم منطقه‌ی آمریکای جنوبی، برای کسب یک سهمیه‌ی دیگر ره رقابت پرداخت.

کشورهای صعودکرده: (به ترتیب تاریخ صعود): 

آمریکا (10/10/2009) - مکزیک (10/10/2009) - هندوراس (15/10/2009)

پرگل‌ترین بازی: السالوادور 12-0 آنگویلا (دور رفت مرحله‌ی اوّل؛ 6/2/2008) 

جمعه 29 آبان 1388

شناسنامه‌ی مسابقات: 

نام تورنمنت: انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی - منطقه‌ی آمریکای جنوبی (FIFA World Cup 2010 South Africa Qualification - South America) 

تاریخ آغاز: شنبه 13/10/2007 (21/7/1386)

تاریخ پایان: چهارشنبه 18/11/2009 (27/8/1388) 

مدت برگزاری: ۷۶۷ روز

تعداد تیم‌ها: 10 تیم 

تعداد بازی‌های برگزار شده: 90 بازی + 2 بازی پلی‌آف

مشخصات تیم‌ها: کشورهای عضو کونمبول

تعداد تیم‌های صعودکننده: 4.5 تیم

طریقه‌ی انجام بازی‌ها:  

10 تیم حاضر به شکل دوره‌ای با یک‌دیگر بازی کردند و در نهایت 4 تیم برتر به طور مستقیم به جام جهانی راه یافتند. 

تیم پنجم، در یک بازی رفت و برگشت با تیم چهارم منطقه‌ی آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب برای کسب سهمیه‌ای دیگر به رقابت پرداخت.

کشورهای صعودکرده: (به ترتیب تاریخ صعود): 

برزیل (5/9/2009) - پاراگوئه (9/9/2009) - شیلی (10/10/2009) - آرژانتین (14/10/2009) - اروگوئه (18/11/2009)

پرگل‌ترین بازی: ونزوئلا 5-3 بولیوی (روز چهارم؛ 10/11/2007) 

جمعه 29 آبان 1388

شناسنامه‌ی مسابقات: 

نام تورنمنت: انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی - منطقه‌ی اروپا (FIFA World Cup 2010 South Africa Qualification - Europe) 

تاریخ آغاز: چهارشنبه 20/8/2008 (30/5/1387)

تاریخ پایان: چهارشنبه 18/11/2009 (27/8/1388) 

مدت برگزاری: 455 روز

تعداد تیم‌ها: 53 تیم 

تعداد بازی‌های برگزار شده: 268 بازی

مشخصات تیم‌ها: کشورهای عضو یوفا  

تعداد تیم‌های صعودکننده: 13 تیم

طریقه‌ی انجام بازی‌ها: 53 تیم حاضر در 6 سید تقسیم شدند و براساس سید فیفا، در 8 گروه 6 تیمی و یک گروه 5 تیمی قرار گرفتند. 

در پایان مرحله‌ی گروهی تیم‌های سرگروه (جمعاً 9 تیم) به طور مستقیم به جام جهانی راه یافتند. 

8 تیم برتر از بین 9 تیم دوم گروه‌ها، وارد مرحله‌ی پلی‌آف شدند و به شکل حذفی دوبدو قرعه‌کشی شدند تا 4 تیم برنده نیز جواز حضور در جام جهانی را کسب کنند.  

کشورهای صعودکرده: (به ترتیب تاریخ صعود): 

هلند (6/6/2009) - انگلیس (9/9/2009) - اسپانیا (9/9/2009) - آلمان (10/10/2009) - دانمارک (10/10/2009) - ایتالیا (10/10/2009) - صربستان (10/10/2009) - سوئیس (14/10/2009) - اسلوواکی (14/10/2009) - فرانسه (18/11/2009) - پرتغال (18/11/2009) - یونان (18/11/2009) - اسلوونی (18/11/2009)

پرگل‌ترین بازی: لهستان 10-0 سن‌مارینو (گروه 3؛ 1/4/2009)

   1       2       3       4       5       ...       17    >>