+ نتایج هفته‌های پنجم، ششم و هفتم لیگ دسته یک
نتایج هفته‌ی پنجم لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور - جام آزادگان: گروه الف 1-29* مقاومت سپاسی شیراز 2-1 مس رفسنجان 1-30* ماشین‌سازی تبریز 1-0 پیام مشهد 1-31* فولاد نطنز 2-1 تربیت یزد 1-32* نفت مسجد سلیمان 2-1 همیاری اراک 1-33* گل‌گهر سیرجان 1-1 کاوه تهران 1-34* داماش گیلان 1-0 اتکا گرگان 1-35* شهرداری بندرعباس 2-1 شهرداری یاسوج گروه ب 2-29* استقلال اهواز 2-1 سپیدرود رشت 2-30* شیرین‌فراز کرمانشاه 3-1 گسترش فولاد تبریز 2-31* مس سرچشمه 1-0 پیام مخابرات شیراز 2-32* برق شیراز 0-0 داماش لرستان 2-33* صنعت ساری 2-2 ابومسلم مشهد 2-34* ایرانجوان بوشهر 0-1 نساجی مازندران 2-35* فولاد یزد 1-1 آلومینیوم هرمزگان نتایج هفته‌ی ششم لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور - جام آزادگان: گروه الف 1-36* تربیت یزد 3-0 شهرداری یاسوج 1-37* پیام مشهد - نفت مسجد سلیمان (به دلیل بازی دو تیم در جام حذفی به تعویق افتاد) 1-38* مس رفسنجان - فولاد نطنز (به دلیل بازی فولاد نطنز در جام حذفی به تعویق افتاد) 1-39* همیاری اراک 0-0 گل‌گهر سیرجان 1-40* اتکا گرگان 1-2 مقاومت سپاسی شیراز 1-41* کاوه تهران - داماش گیلان (به دلیل بازی داماش در جام حذفی به تعویق افتاد) 1-42* ماشین‌سازی تبریز 1-2 شهرداری بندرعباس گروه ب 2-36* ابومسلم مشهد 1-0 مس سرچشمه 2-37* داماش لرستان 3-0 صنعت ساری 2-38* ایرانجوان بوشهر 4-1 فولاد یزد 2-39* سپیدرود رشت 0-1 آلومینیوم هرمزگان 2-40* نساجی مازندران 2-0 شیرین‌فراز کرمانشاه 2-41* پیام مخابرات شیراز 0-0 استقلال اهواز 2-42* گسترش فولاد تبریز 2-1 برق شیراز نتایج هفته‌ی هفتم لیگ دسته یک باشگاه‌های کشور - جام آزادگان: گروه الف 1-43* نفت مسجد سلیمان 3-1 ماشین‌سازی تبریز 1-44* شهرداری یاسوج - مس رفسنجان (به دلیل بازی شهرداری یاسوج در جام حذفی به تعویق افتاد) 1-45* گل‌گهر سیرجان 3-3 پیام مشهد 1-46* فولاد نطنز 0-0 اتکا گرگان 1-47* داماش گیلان 2-0 همیاری اراک 1-48* مقاومت سپاسی شیراز 0-0 کاوه تهران 1-49* شهرداری بندرعباس 1-1 تربیت یزد گروه ب 2-43* برق شیراز 1-0 نساجی مازندران 2-44* فولاد یزد 2-0 سپیدرود رشت 2-45* شیرین‌فراز کرمانشاه 0-1 ایرانجوان بوشهر 2-46* آلومینیوم هرمزگان 1-0 پیام مخابرات شیراز 2-47* استقلال اهواز 1-2 ابومسلم مشهد 2-48* صنعت ساری 2-1 گسترش فولاد تبریز 2-49* مس سرچشمه 2-1 داماش لرستان جدول‌های رده‌بندی در ادامه...


پنج‌شنبه 11 آذر 1389

عنوان آخرین یادداشتها