لیگ فشرده برگزار می‌شود

بنا به تصمیم فدراسیون فوتبال ایران ۶ هفته‌ی باقیمانده از رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور که قرار بود بعد از تعطیلی ۴۰ روزه برگزار شود٬ به صورت فشرده برگزار می‌شود و تا ۲۸ اردیبهشت لیگ برتر به پایان می‌رسد.

برنامه‌ی مسابقات به شرح زیر است:

* هفته بیست و نهم
پنجشنبه 5/2/87
صنعت مس – پیروزی 16 باهنر – کرمان
برق شیراز – صنعت نفت 30/16 حافظیه – شیراز
پاس – مقاومت شهید سپاسی 45/15 قدس – همدان
استقلال اهواز – ابومسلم 18 تختی – اهواز
ملوان – پگاه گیلان 45/15 تختی – انزلی
یکشنبه 8/2/87
ذوب آهن – راه آهن 45/15 فولاد شهر – اصفهان
سایپا تهران – صباباطری تهران 45/15 انقلاب – کرج
شیرین فراز – فولاد مبارکه سپاهان 45/15 آزادی – کرمانشاه
استقلال تهران – پیکان 18 آزادی – تهران

* هفته سی ام
چهارشنبه 11/2/87
صباباطری – برق شیراز 16 درخشان – رباط کریم
فولاد مبارکه سپاهان – سایپا 16 ذوب آهن – فولادشهر
پیروزی – شیرین فراز 15/18 آزادی – تهران
پنج شنبه 12/2/87
صنعت نفت – پاس 15/18 تختی – آبادان
مقاومت شهید سپاسی – ذوب آهن 45/16 حافظیه – شیراز
پیکان تهران – استقلال اهواز 16 ایران خودرو – تهران
پگاه گیلان – صنعت مس 16 سردار جنگل
ابومسلم – ملوان 16 ثامن الائمه – مشهد
جمعه 13/2/87
راه آهن – استقلال تهران 15/18 آزادی - تهران

* هفته سی و یکم
شنبه 14/2/87
برق شیراز – فولاد مبارکه سپاهان 45/16 حافظیه – شیراز
سایپا – پیروزی 15/18 آزادی – تهران
دوشنبه 16/2/87
صباباطری – صنعت نفت 16 درخشان – رباط کریم
ذوب آهن – پاس 16 ذوب آهن – فولاد شهر
استقلال اهواز – راه آهن 15/18 تختی – اهواز
شیرین فراز – پگاه گیلان 16 آزادی – کرمانشاه
ملوان انزلی – پیکان تهران 16 تختی – انزلی
صنعت مس – ابومسلم 16 باهنر – کرمان
استقلال تهران-مقاومت شهید سپاسی 15/18 آزادی – تهران

* هفته سی و دوم
یکشنبه 22/2/87
پاس – استقلال تهران 15/16 قدس – همدان
صنعت نفت – ذوب آهن 15/16 تختی – اهواز
فولاد مبارکه – صباباطری 15/16 ذوب آهن – فولادشهر
ابومسلم – شیرین فراز 15/16 ثامن الائمه – مشهد
راه آهن – ملوان انزلی 15/16 اکباتان – تهران
پگاه – سایپا 15/16 عضدی – رشت
مقاومت سپاسی – استقلال اهواز 15/16 حافظیه – شیراز
پیکان – مس کرمان 15/16 ایران خودرو – تهران
پیروزی – برق شیراز 15/16 آزادی – تهران

* هفته سی و سوم
چهارشنبه 25/2/87
فولاد مبارکه – صنعت نفت 30/16 فولاد شهر – اصفهان
سایپا – ابومسلم 30/16 انقلاب – کرج
ملوان انزلی – مقاومت سپاسی 30/16 تختی – انزلی
استقلال اهواز – پاس 30/16 تختی – اهواز
شیرین فراز – پیکان 30/16 آزادی – کرمانشاه
مس کرمان – راه آهن 30/16 باهنر – کرمان
برق شیراز - پگاه گیلان 30/16 حافظیه – شیراز
استقلال تهران – ذوب آهن 30/16 تختی – تهران
صباباطری – پیروزی 30/16 آزادی – تهران

* هفته سی و چهارم
شنبه 28/2/87
مقاومت شهید سپاسی – مس کرمان 30/16 حافظیه – شیراز
پگاه گیلان – صباباطری 30/16 عضدی – رشت
ابومسلم – برق شیراز 30/16 ثامن الائمه – مشهد
راه آهن – شیرین فراز 30/16 اکباتان – تهران
پیکان – سایپا 30/16 ایران خودرو – تهران
پاس – ملوان انزلی 30/16 قدس – همدان
ذوب آهن – استقلال اهواز 30/16 فولاد شهر – اصفهان
صنعت نفت – استقلال تهران 30/16 تختی – آبادان
پیروزی – فولاد مبارکه 30/16 آزادی - تهران