ایران بدون بازی تدارکاتی اسپانیا را ترک می‌کند

ملی‌پوشان کشورمان پس از اردوی ۱۰ روزه به زیر نظر کادر فنی تیم ملی بدون انجام بازی تدارکاتی اسپانیا را به مقصد چک ترک خواهد کرد.

تیم ملی در اردوی چک در روزهای دوم و ششم مرداد با تیم‌های همیاپراگ و اسلاویاپراگ (هر دو از جمهوری چک) دیدار دوستانه برگزار می‌کند.

محسن خلیلی هم که در اردوی اسپانیا از ناحیه‌ی رباط پا مصدوم شده بود جای خود را به رسول خطیبی داد و اردوی تیم ملی را به مقصد مونیخ آلمان (برای مداوا) ترک کرد.