تاریخچه‌ی مسابقات زیر 16 سال آسیا

مسابقات قهرمانی زیر 16 سال آسیا (AFC U-17 Championship) از سال 1984 به شکل منظم، هر دو سال یک‌بار برگزار شده است: 

دورهسالمیزبانفینالیست 1فینالیست 2فینال
11984قطرعربستانقطر4-3
21986قطرکره. جقطر0-0(پ5-4)
31988تایلندعربستانبحرین2-0
41990اماراتقطرامارات2-0
51992عربستانچینقطر2-2(پ8-7)
61994قطرژاپنقطر1-0
71996تایلندعمانتایلند1-0
81998قطرتایلندقطر1-1(پ3-2)
92000ویتنامعمانایران1-0
102002اماراتکره. جیمن1-1(پ5-3)
112004ژاپنچینکره. ش1-0
122006سنگاپورژاپنکره. ش4-2
132008ازبکستانایرانکره. ج2-1
 

جدول رده‌بندی فینالیست‌های 13 دوره: