مرحله‌ی یک‌چهارم نهایی ای‌اف‌سی کاپ 2010

هم‌زمان با لیگ قهرمانان، مسابقات ای‌اف‌سی کاپ نیز مرحله‌ی یک‌چهارم نهایی خود را به پایان رسامد. این مسابقات لیگ دوم آسیا محسوب می‌شود. 

مرحله‌ی یک‌چهارم نهایی: 

دور رفت

الریفا بحرین 3-0 دانانگ ویتنام 

الکرامه سوریه 1-0 مانگ‌تانگ تایلند 

تای‌پورت تایلند 0-0 القادسیه کویت 

الاتحاد سوریه 3-2 کظما کویت 

دور برگشت 

دانانگ ویتنام 3-5 الریفا بحرین (الریفا 8-3 صعود کرد)

مانگ‌تانگ تایلند 2-0 الکرامه سوریه (مانگ‌تانگ 2-1 صعود کرد)

القادسیه کویت 3-0 تای‌پورت تایلند (القادسیه 3-0 صعود کرد)

کظما کویت 0-1 الاتحاد سوریه (الاتحاد 4-2 صعود کرد) 

مرحله‌ی نیمه‌نهایی:
دور رفت 

مانگ‌تانگ تایلند - الاتحاد سوریه 

الریفا بحرین - القادسیه کویت 

دور برگشت 

الاتحاد سوریه - مانگ‌تانگ تایلند 

القادسیه کویت - الریفا بحرین