نتایج و برنامه‌ی مسابقات قهرمانی غرب آسیا 2010

گروه 1: 

ایران 3-0 بحرین 

بحرین 2-0 عمان 

عمان (6/7) ایران 

گروه 2:
اردن 1-1 سوریه 

سوریه 1-2 کویت 

کویت (6/7) اردن 

گروه 3:
عراق 2-1 یمن 

یمن (5/7) فلسطین 

فلسطین (7/7) عراق