یکشنبه 20 مرداد 1387

در روز دوم پنجمین دوره‌ی مسابقات قهرمانی غرب آسیا تیم فلسطین در مقابل قطر تن به شکست 1-0 داد تا صعود ایران و قطر از گروه اول به دور بعد مسجل شود. هم‌چنین از گروه دوم هم صعود سوریه به مرحله‌ی نیمه‌نهایی مسجل شده است:

گروه A:

فلسطین 0-1 قطر
گل: فهد الشمری (72)

گروه B:
سوریه 2-0 عمان
گل‌ها: محمد ابراهیم (11) و محمد عبادی (71)

 

جدول گروه 1

تیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
ایران1100303+3
قطر1100101+3
فلسطین2001044-0

جدول گروه 2

تیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
سوریه2110202+4
اردن10100001
عمان1001022-0

پنج‌شنبه 17 مرداد 1387

دومین دوره‌ی مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان با قهرمانی تهران در هر سه رده‌ی نوجوانان، جوانان و امید به پایان رسید:

جدول رتبه بندی مدالهای کسب شده استانها - نو جوانان
 

رتبهاستانآقایانبانوانجمع
طلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمع
1    تهران  30  33  25  86  49  28  16  93  79  61  41  181  
2    فارس  19  29  15  63  7  8  3  18  26  37  18  81  
3    مازندران  23  19  13  55  3  5  4  12  26  24  17  67  
4    کرج (تهران ب) 10  7  19  33  8  12  11  32  18  19  30  65  
5    گلستان  17  4  7  28  1  2  3  6  18  6  10  34  
6    اصفهان  7  19  9  35  9  1  14  24  16  20  23  59  
7    خراسان رضوی  9  5  10  24  7  10  17  33  16  15  27  58  
8    کرمانشاه  12  9  22  43  4  6  5  15  16  15  27  58  
9    خوزستان  14  3  21  38  1  3  6  10  15  6  27  48  
10    اردبیل  6  5  10  21  3  1  1  5  9  6  11  26  
11    گیلان  4  5  6  15  4  14  6  24  8  19  12  39  
12    همدان  8  4  7  19  0  1  4  5  8  5  11  24  
13    هرمزگان  6  6  5  17  0  1  2  3  6  7  7  20  
14    مرکزی  5  4  25  34  1  2  3  6  6  6  28  40  
15    کرمان  6  4  5  15  0  0  10  10  6  5  15  26  
16    کردستان  5  3  6  14  1  0  0  0  6  3  6  15  
17    قزوین  1  6  8  15  4  0  5  9  5  6  13  24  
18    آذربایجان غربی  4  3  7  14  1  1  1  3  5  4  8  17  
19    لرستان  3  3  3  9  1  5  0  6  4  8  3  15  
20    چهارمحال و بختیاری  4  5  4  13  0  0  1  1  4  5  5  14  
21    زنجان  3  3  3  9  0  1  7  8  3  4  10  17  
22    بوشهر  3  1  2  6  0  0  1  1  3  1  3  7  
23    آذربایجان شرقی  1  11  6  18  1  2  2  5  2  13  8  23  
24    سیستان و بلوچستان  2  2  1  5  0  0  3  3  2  2  4  8  
25    کهکیلویه و بویراحمد  2  0  5  7  0  1  0  1  2  1  5  8  
26    ایلام  1  6  4  11  0  0  0  0  1  6  4  11  
27    یزد  1  2  2  5  0  1  4  5  1  3  6  10  
28    قم  0  6  4  10  0  0  0  0  0  6  4  10  
29    خراسان جنوبی  0  1  0  1  0  1  0  1  0  2  0  2  
30    سمنان  0  0  7  7  0  1  0  1  0  1  7  8  
31    خراسان شمالی  0  0  6  6  0  0  0  0  0  0  6  6  
32    کیش  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

جدول رتبه بندی مدالهای کسب شده استانها - جوانان
 

رتبهاستانآقایانبانوانجمع
طلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمع
1    تهران  32  41  39  112  51  26  33  110  83  67  72  222  
2    فارس  22  23  22  67  23  19  18  60  45  42  40  127  
3    اصفهان  24  15  15  54  21  17  32  69  45  32  47  124  
4    مازندران  22  15  12  49  1  3  6  10  23  18  18  59  
5    گلستان  19  2  12  33  3  7  2  12  22  9  14  45  
6    خراسان رضوی  9  17  27  53  11  16  17  42  20  33  44  97  
7    کرمانشاه  12  10  23  45  6  7  10  23  18  17  33  68  
8    لرستان  15  3  8  26  3  1  2  6  18  4  10  32  
9    آذربایجان شرقی  13  3  16  32  1  0  2  3  14  3  18  35  
10    کرج (تهران ب) 5  4  12  21  8  16  14  38  13  20  26  59  
11    قزوین  5  2  5  12  5  2  2  9  10  4  7  21  
12    کیش  7  1  3  11  3  2  1  6  10  3  4  17  
13    گیلان  6  14  13  33  3  5  11  19  9  19  24  52  
14    سیستان و بلوچستان  1  7  1  9  7  0  1  8  8  7  2  17  
15    چهارمحال و بختیاری  6  4  4  14  1  2  3  6  7  6  7  20  
16    همدان  3  7  8  18  3  9  4  16  6  16  12  34  
17    یزد  3  4  6  13  3  6  6  15  6  10  12  28  
18    هرمزگان  6  7  2  15  0  2  0  2  6  9  2  76  
19    زنجان  4  6  11  21  2  0  1  3  6  6  12  24  
20    بوشهر  4  3  4  11  1  2  1  4  5  5  5  15  
21    اردبیل  4  2  5  11  1  2  4  7  5  4  9  18  
22    خوزستان  4  19  19  42  0  0  10  10  4  19  29  52  
23    مرکزی  4  8  7  19  0  6  6  12  4  14  13  31  
24    کرمان  2  7  2  11  2  0  3  5  4  7  5  16  
25    سمنان  2  1  1  4  2  2  4  8  4  3  5  12  
26    کهکیلویه و بویراحمد  1  2  5  8  2  2  1  5  3  4  6  13  
27    آذربایجان غربی  2  9  6  17  0  1  0  1  2  10  6  18  
28    خراسان جنوبی  1  4  1  6  0  0  1  1  1  4  2  7  
29    قم  1  2  7  10  0  0  2  2  1  2  9  12  
30    کردستان  1  1  8  10  0  0  1  1  1  1  9  11  
31    ایلام  1  1  2  4  0  0  0  0  1  1  2  4  
32    خراسان شمالی  0  1  1  2  0  0  1  1  0  1  2  3  

جدول رتبه بندی مدالهای کسب شده استانها -امید

رتبهاستانآقایانبانوانجمع
طلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمعطلانقرهبرنزجمع
1    تهران  42  41  32  115  32  35  27  94  74  76  59  211  
2    خراسان رضوی  27  10  18  55  21  8  7  36  48  18  25  91  
3    اصفهان  14  12  19  43  15  16  21  49  29  28  40  97  
4    کرمانشاه  6  8  22  36  14  4  6  24  20  12  28  60  
5    گلستان  10  1  4  15  10  1  3  14  20  2  7  29  
6    کرج  (تهران ب)11  8  25  44  8  3  6  17  19  11  31  61  
7    فارس  7  18  13  38  6  17  12  35  13  35  25  73  
8    خوزستان  8  10  13  31  2  3  0  5  10  13  13  36  
9    گیلان  7  6  10  23  3  5  18  26  10  11  28  49  
10    لرستان  10  2  17  29  0  1  0  1  10  3  17  30  
11    آذربایجان شرقی  6  9  23  38  3  2  0  5  9  11  23  43  
12    کرمان  6  3  3  12  3  3  12  18  9  6  15  30  
13    کردستان  9  4  5  18  0  0  0  0  9  4  5  18  
14    زنجان  3  6  10  19  4  0  4  8  7  6  14  27  
15    اردبیل  2  2  5  9  5  2  0  7  7  4  5  16  
16    یزد  1  3  3  7  5  0  2  6  6  3  5  14  
17    مازندران  5  10  17  32  0  10  10  20  5  20  27  52  
18    آذربایجان غربی  4  8  13  23  1  0  4  3  5  8  17  30  
19    همدان  4  7  12  22  1  0  1  2  5  7  13  25  
20    قزوین  4  6  5  15  0  0  2  2  4  6  7  17  
21    چهارمحال و بختیاری  4  1  4  6  0  0  1  1  4  1  5  10  
22    سمنان  2  8  0  10  1  0  1  2  3  8  1  12  
23    مرکزی  2  5  9  16  1  0  3  4  3  5  12  20  
24    سیستان و بلوچستان  2  7  6  15  0  0  1  1  2  7  7  16  
25    کهکیلویه و بویراحمد  1  3  5  9  0  2  8  10  1  5  13  19  
26    قم  2  3  3  8  0  2  0  2  2  5  3  10  
27    ایلام  1  3  5  9  0  1  1  2  1  4  6  11  
28    خراسان شمالی  1  1  3  5  0  0  8  8  1  1  11  13  
29    هرمزگان  1  0  2  3  0  0  1  1  1  0  3  4  
30    بوشهر  0  0  3  3  0  1  4  5  0  1  7  8  
31    کیش  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  
32    خراسان جنوبی  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1  

سه‌شنبه 11 تیر 1387
مسابقات المپیاد ورزشی ایرانیان از دیروز با حضور دهها هزار نفر از ورزشکاران کشور در رده های مختلف سنی و در ۲۶ شهر آغاز شد.

شهرهای زیر میزبان این مسابقات خواهند بود:
1- آذربایجان شرقی – نوجوانان : (شطرنج) ، جوانان : (پینگ پنگ آقایان و شطرنج) – امید : (راگبی).
2-  آذربایجان غربی – نوجوانان: (کاراته)، امید: (والیبال ساحلی و کونگ فو (بانوان)).
3-  اردبیل – نوجوانان: (وزنه برداری)، جوانان: (وزنه برداری)، امید: (موی تای).
4-  اصفهان – نوجوانان: (واترپلو)، جوانان: (شمشیربازی و کبدی)، امید: (کانوپولو بانوان).
5-  تهران – نوجوانان: (قایقرانی آب های آرام، شیرجه و شنا)، جوانان: (قایقرانی آب های آرام، دوومیدانی، شیرجه و تیروکمان)، امید: (قایقرانی آب های آرام، روئینگ، شیرجه، گلف، تنیس، تیراندازی، بازی های رایانه‌ای، تیروکمان و دوچرخه سواری در ماده پیست).
6- چهارمحال و بختیاری – جوانان: (بسکتبال آقایان)، امید: (بوکس).
7-  خراسان رضوی - نوجوانان: (والیبال)، جوانان: (هندبال آقایان)، امید: (واترپلو و هندبال بانوان).
8- خوزستان – جوانان: (واترپلو).
9-  زنجان - نوجوانان: (ووشو و ژیمناستیک)، جوانان: (ووشو و سنگنوردی)، امید (سنگنوردی).
10- سمنان – نوجوانان: (بدمینتون)، جوانان: (اسکیت)، امید: (دارت، کیک بوکسینگ و هاکی آقایان).
11-  فارس – نوجوانان: (پینگ پنگ)، جوانان (شنا)، امید: (شنا).
12-  قزوین – جوانان: (بسکتبال بانوان)، امید: (سپک تاکرا و دوچرخه سواری در ماده جاده).
13- قم – نوجوانان: (کشتی آزاد و فرنگی)، امید: (کشتی آزاد و فرنگی).
14- کردستان – نوجوانان: (بسکتبال آقایان)، امید: (سه گانه و کونگ فو آقایان).
15- کرمان – نوجوانان: (ورزش های زورخانه ای)، جوانان: (تکواندو و ورزش های زورخانه ای).
16-  کرمانشاه – نوجوانان: (دوومیدانی)، جوانان: (بدمینتون)، امید: (تکواندو).
17-  کهکیلویه و بویراحمد – امید: (هاکی بانوان).
18- گلستان – جوانان: (پینگ پنگ بانوان و والیبال آقایان).
19-  گیلان – جوانان: (آمادگی جسمانی در دو رشته ایروبیک و استپ و کانوپولو)، امید: (نجات غریق).
20-  لرستان – جوانان: (بوکس)، امید: (طناب کشی).
21-  مازندران – نوجوانان: (تکواندو)، جوانان: (کشتی آزاد و فرنگی)، امید: (فوتسال بانوان).
22- مرکزی – نوجوانان: (موتورسواری و هندبال آقایان)، جوانان: (کاراته، هاکی آقایان و هندبال بانوان)، امید: (کاراته).
23- همدان – نوجوانان: (فوتبال)، جوانان: (والیبال بانوان)، امید: (پرورش اندام).
24-  یزد – نوجوانان: (جودو و هاکی بانوان)، جوانان: (جودو و ژیمناستیک)، امید: (جودو، کبدی و شمشیربازی).
25- کرج – نوجوانان: (بسکتبال بانوان)، امید: (کانوپولو آقایان).
26- مناطق آزاد (کیش) – جوانان: (اسکواش).