+ قهرمانان رقابت‌های باشگاهی آسیا از ابتدا تا سال 2010
با قهرمانی سونگ‌نام، پرونده‌ی رقابت‌های باشگاهی آسیا در سال 2010 بسته شد. اولین دوره‌ی مسابقات باشگاهی در آسیا در سال 1967 برگزار شد که در آن رقابت‌ها تیم هاپوئل از اسرائیل به قهرمانی رسید. این دومین قهرمانی سونگ‌نام در رقابت‌های باشگاهی آسیا بود که البته این تیم دو نایب‌قهرمانی نیز در پرونده‌ی خود دارد که از این حیث با استقلال ایران برابری می‌کند. در ادامه قهرمانان ادوار گذشته‌ی رقابت‌های باشگاهی (سطح اوّل*) آسیا را می‌بینید:... (* مسابقات ای‌اف‌سی‌کاپ و پرزیدنت کاپ در نظر گرفته نشده است) رده‌بندی ادوار مختلف لیگ قهرمانان 1 2003 العین بی ای سی امارات تایلند 2 2004 الاتحاد سونگ نام عربستان کره‌ی جنوبی 3 2005 الاتحاد العین عربستان امارات 4 2006 چونبوک الکرامه کره‌ی جنوبی سوریه 5 2007 اوراواردز سپاهان ژاپن ایران 6 2008 گامبااوزاکا آدلاید یونایتد ژاپن استرالیا 7 2009 پوهانگ الاتحاد کره‌ی جنوبی عربستان 8 2010 سونگ نام ذوب آهن کره‌ی جنوبی ایران رده‌بندی ادوار مختلف جام جامداران 1 1990-1991 پیروزی محرق ایران بحرین 2 1991-1992 نیسان النصر ژاپن عربستان 3 1992-1993 نیسان پیروزی ژاپن ایران 4 1993-1994 القادسیه چین جنوبی عربستان هنگ کنگ 5 1994-1995 یوکوهاما الشباب ژاپن امارات 6 1995-1996 بلمار طلبه ژاپن عراق 7 1996-1997 الهلال ناگویا عربستان ژاپن 8 1997-1998 النصر سامسونگ عربستان کره‌ی جنوبی 9 1998-1999 الاتحاد چون نام عربستان کره‌ی جنوبی 10 1999-2000 شیمیزو الزورا ژاپن عراق 11 2000-2001 الشباب دالیان شید عربستان چین 12 2001-2002 الهلال چونبوک عربستان کره‌ی جنوبی رده‌بندی ادوار مختلف جام باشگاه‌ها 1 1990-1991 استقلال لیائونینگ ایران چین 2 1991-1992 الهلال استقلال عربستان ایران 3 1992-1993 پاس الشباب ایران عربستان 4 1993-1994 فارمرز بانک عمانی تایلند عمان 5 1994-1995 فارمرز بانک العربی تایلند قطر 6 1995-1996 ایلیوا چونما النصر کره‌ی جنوبی عربستان 7 1996-1997 پوهانگ ایلیوا چونما کره‌ی جنوبی کره‌ی جنوبی 8 1997-1998 پوهانگ دالیان شید کره‌ی جنوبی چین 9 1998-1999 جوبیلو ایواتا استقلال ژاپن ایران 10 1999-2000 الهلال جوبیلو ایواتا عربستان ژاپن 11 2000-2001 سامسونگ جوبیلو ایواتا کره‌ی جنوبی ژاپن 12 2001-2002 سامسونگ آنیانیگ کره‌ی جنوبی کره‌ی جنوبی رده‌بندی ادوار مختلف جام قهرمانان 1 1967 هاپوئل سلانگور اسرائیل مالزی 2 1968-1969 مکابی یانگزی اسرائیل کره‌ی جنوبی 3 1970 تاج هاپوئل ایران اسرائیل 4 1971 مکابی الشرتا اسرائیل عراق 5 1985-1986 دائوو رویالز الاهلی کره‌ی جنوبی عربستان 6 1986-1987 فوروکاوا الهلال ژاپن عربستان 7 1987-1988 یومیوری الهلال ژاپن عربستان 8 1988-1989 السد الراشد قطر عراق 9 1989-1990 لیائونینگ نیسان چین ژاپن


سه‌شنبه 25 آبان 1389

عنوان آخرین یادداشتها