پنج‌شنبه 23 مهر 1388

در حال حاضر با پایان یافتن مرحله‌ی گروهی در سه منطقه‌ی دیگر چهره‌ی 23 تیم از 32 تیم حاضر در جام جهانی 2010 مشخص شده است. 

تیم‌های باقیمانده عبارتند از: 

4 برنده‌ی پلی‌آف اروپا
برنده‌ی پلی‌آف آسیا/اقیانوسیه
برنده‌ی پلی‌آف کونکاکاف/کونمبول 

3 تیم سرگروه آفریقا 

تکلیف 9 تیم باقیمانده روز 22 آبان ماه مشخص خواهد شد.