X
تبلیغات
رایتل
شنبه 14 آذر 1388

بیشترین برد: سپاهان اصفهان (10 برد) 

کمترین برد: فولاد خوزستان - ابومسلم مشهد (1 برد) 

بیشترین مساوی: مقاومت سپاسی شیراز (9 مساوی) 

کمترین مساوی: صباباطری قم (2 مساوی) 

بیشترین باخت: صباباطری قم - پاس همدان (9 باخت) 

کمترین باخت: ذوب آهن اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز (2 باخت) 

بیشترین گل زده: سپاهان اصفهان (30 گل زده) 

کمترین گل زده: فولاد خوزستان (9 گل زده) 

بیشترین گل خورده: مس کرمان (33 گل خورده) 

کمترین گل خورده: سپاهان اصفهان (14 گل خورده) 

قهرمان نیم فصل: سپاهان اصفهان